DPS Hajipur
Bihar

Student Council

Student Council


 
Student Council 2022-2023

 
 
Head Boy 
Vishal Kumar

 
 
Head Girl 
Aprajita Singh

 
 
Asst. Head Boy 
Dhruv Pratap Singh

 
 
Asst.Head Girl 
Anshika Singh

 
 
Sports Secretary 
Navneet Roy

 
 
Asst Sports Secretary 
Osho

 
 
Student Coordinator 
Nitin Kumar

 
 
Asst. Student Coordinator 
Rounit Kumar

 
 
Cultural Secretary 
Depte Suman

 
 
Asst. Cultural Secretary 
Tanya Roy

 
 
Literary Club Secretary 
Aditya Raj

 
 
Literary Club Asst. Secretary 
Pratik Yadav

 
 
Numeracy Club Secretary 
Gaurav Kumar

 
 
Numeracy Club Asst. Secretary 
Sahil Kumar

 
 
Heritage Club Secretary 
Ayush Aryan

 
 
Heritage Club Asst. Secretary 
Shalini Roy

 
 
Eco Club Secretary 
Shivang Raj

 
 
Eco Club Asst. Secretary 
Shubh Raj

 
 
Homi Bhabha(Red House) Captain 
Saurav Kumar

 
 
Homi Bhabha(Red House) Vice-Captain 
Nisha Kumari

 
 
Meghnad Saha(Blue House) Captain 
Kumar Sanu

 
 
Meghnad Saha(Blue House) Vice- Captain 
Tanya Kumari

 
 
APJ Abdul Kalam(Yellow House) Captain 
Prince Kumar

 
 
APJ Abdul Kalam(Yellow House) Vice-Captain 
Sneha Kumari

 
 
Srinivasa Ramanujan(Purple House) Captain 
Shreyanshu Prakhar

 
 
Srinivasa Ramanujan(Purple House) Vice-Captain 
Shristi Raj